Våre tjenester

Nordic Accounting skreddersyr tjenester innen regnskapsførsel og økonomistyring tilpasset dine behov enten du vil sette ut regnskapsfunksjonen i sin helhet, dekke midlertidige behov innenfor dette eller trenger bistand innenfor lønn og fakturering.

 

Våre engasjerte medarbeidere bistår også med øvrig rådgivning og analyser som støtter opp under videreutviklingen av din virksomhet.  La oss hjelpe deg med å legge brikkene på plass slik at du kan konsentrere deg om det du kan best.

Hektiske hverdager, uforutsette hendelser, stadig behov for å oppdatere seg faglig samt følge med i den teknologiske utviklingen kan være være krevende.

 

Ved å la Nordic Accounting overta økonomifunksjonen kan du få mer tid til kjernevirksomheten og samtidig kunne oppnå vesentlige kostnadsfordeler gjennom vår driftsmodell.

Dette omfatter blant annet:

 • Ordinær bilagsføring og avstemminger

 • Årsoppgjør med ligningspapirer og offisielle regnskaper for AS, ANS og ENK.

 • Lønnskjøringer og A-meldinger

 • Aksjonærregister

 • Rapportering iht. avtaler

 • Fakturering og oppfølging av utestående

Fra tid til annen kan det oppstå travle perioder preget av knapphet på interne ressurser. Nordic Accounting sine medarbeidere har erfaring fra flere bransjer, vi kan således bidra med kompetente vikarer for kortere eller lengre perioder. Bruk av våre medarbeidere kan bidra til at din bedrift får tilført både kompetanse fra andre bransjer i tillegg til en mer fleksibel produksjon. 

Nordic Accounting hjelper gjerne virksomheten med å utarbeide analyser og beslutningsunderlag basert på både løpende behov og på prosjektorientert basis.  

 

I dette ligger blant annet:

 • Vurdering av skattemessige tilpasninger

 • Bistand ved kjøp/salg av virksomhet

 • Strategiarbeid

 • Styrearbeid

 • Bistand i driftsrelaterte spørsmål

 • Stiftelse av nye selskaper i Brønnøysundsregistrene

 

Vi hjelper gjerne til med skreddersydde løsninger.

Nordic Accounting tilbyr tilpasset forretningsføresel for bolig-sameier og borettslag. Vi sørger for å holde orden på sameiets/ lagets økonomi og støtter styret i dets arbeid fra årsmøte til årsmøte. 

Nordic Accounting har gjennom flere år bidratt til å skape verdier for våre kunder gjennom kostnads-effektive løsninger samt gode og presise leveranser. Sentralt i vår driftsmodell er den gode dialogen med kundene, effektive prosesser og leveranser, it-løsningene samt kontinuerlig oppdatering av kompetanse innenfor lover og regler samt det å følge med på endringene i behovene hos våre kunder.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kan vi hjelpe deg også?

Kontakt oss:

Nordic Accounting AS

Adresse: C.J. Hambros plass 2C, 0164 OSLO

Telefon: 46 17 19 00

E-mail: post@nordic-accounting.no

(c) Nordic Accounting AS, 2017
Sosiale medier:
 • Facebook Social Icon